Terrein aope 10.00 oer – Sjtart programma 11.11 oer – Einde programma 19.00 oer