Om het BergerBoeteFestijn goed te laten verlopen gelden de volgende huisregels op het terrein.

Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van organisatiemedewerkers en beveiligingspersoneel op te volgen.

 1. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:
  • Eigen meegenomen (alcoholische) dranken
  • Blik en glas
  • Drugs
  • (Vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
  • Huisdieren
  • Obstakels worden geweerd; toegestaan zijn vlaggen en handzame bordjes.
   Let op: in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd !
 2. Alle bezoekers van het BergerBoeteFestijn zijn verplicht mee te werken bij controle door de beveiligingsmedewerkers.
 3. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 4. In geval van ongeregeldheden en/of wildplassen worden bezoekers van het evenemententerrein verwijderd.
 5. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
 6. Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het evenemententerrein weigeren of hen van het evenemententerrein verwijderen.
 7. Le Carrefour (organisator) stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.
 8. Gekochte consumptiebonnen worden niet teruggenomen.
 9. Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie kan deze opnamen voor promotionele doeleinden gebruiken.
 10. Voor jouw en onze veiligheid kun je een fouillering-/visitatiecontrole krijgen bij de ingang en/of op het terrein, bij weigering hiervan kan de toegang tot het evenement ontzegd worden.
 11. Iedere bezoeker is verplicht om een legitimatie bij zich te hebben. Jongeren t/m 17 jaar mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een ouder/voogd (maximaal 2 jongeren per volwassenen) Legitimatie dient getoond te worden indien gevraagd door de beveiliging.