Terrein aope 10.00 oer – Sjtart programma 11.11 oer – Einde programma 19.00 oer

Erwin

Pats

De Badmötse

Joekskapel Geine Aom

Roy Selder

Beck und Bauer

Patrick Gerets

Marc en Erwin

DJ Kings

Bjorn & Mieke

Ron van richtig roy

Shakin DJ’s

Dieter & Gunther